İcra Takibi – Taahhüt Verilmesi Ve Taahhüdü İhlal Suçu


İcra Takibi – Taahhüt Verilmesi Ve Taahhüdü İhlal Suçu

Kategori: İcra Hukuku

Yazar: Av. Şafak Aksoy


Ödeme taahhüdü; icra dairelerinde, icra müdürü huzurunda imzalanan, borçlunun borcunu belirli tarihlerde ödeme sözü verdiği ve bu sözü yerine getirmediği takdirde borçlunun cezalandırılmasına sebebiyet veren bir belgedir. Eğer ödeme taahhüdü usulüne uygun bir şekilde alındıysa ve taahhüdü ihlal ettiyseniz, alacaklının usulüne uygun şikayeti neticesiyle 3 aylık tazyik hapis cezasına mahkum olabilirsiniz. Ne var ki ödeme taahhüdünde belirli unsurların eksikliği halinde hakkınızda açılacak taahhüdü ihlal davasında beraat kararı almanız mümkün. Peki bu unsurlar nelerdir ve hangi hallerde ceza almaktan kurtulabilirsiniz?

1.Alacaklının sizi süresi içerisinde şikayet etmesi gerekmektedir.

Alacaklının, ödeme taahhüdünü ihlal eden borçluyu şikayet etmesi için kanunda hak düşürücü süreler öngörülmüştür. Alacaklının davasının kabul edilmesi ve borçlunun cezalandırılabilmesi için öncelikle davanın bu süreler içeresinde açılması gerekmektedir. Eğer imzaladığınız ödeme taahhüdünün ihlal edildiği tarihle alacaklının davayı açtığı tarih arasında uzun bir süre geçtiğini düşünüyorsanız konu hakkında uzman bir avukatla iletişime geçebilirsiniz.

2.Ödeme taahhüdünü imzalayan kişinin icra dosyasında borçlu olarak görünmesi gerekmektedir.

Genellikle ödeme taahhüdünü icra dosyasının borçlusu imzalar. Ancak bu durum her halde böyle olmamaktadır. Örneğin icra dosyasında borçlu olan bir ticari şirketin temsilcisi sıfatıyla böyle bir ödeme taahhüdünü imzalamış olabilirsiniz. Bu halde imzayı atan kişi, eğer ödeme taahhüdünün verildiği icra dosyasında borçlu sıfatını taşımıyorsa bu kişinin cezalandırılması mümkün değildir. Eğer ticari şirketinizi temsilen ödeme taahhüdü imzalamış iseniz uzman avukatlarımızla iletişime geçebilir ve konuyla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

3.Hakkınızda kesinleşmiş bir icra takibi bulunmalıdır.  

Hakkınızda başlatılan icra takibinin henüz itiraz süresi içerisinde bir ödeme taahhüdü imzalamış olabilirsiniz. Bu halde hakkınızda başlatılan icra takibi henüz kesinleşmemiş olduğundan taahhüdü ihlalden dolayı cezalandırabilmeniz için, itiraz sürelerinden feragat etmiş olmanız gerekmekte. Eğer böyle bir feragatiniz bulunmuyorsa taahhüdü ihlalden dolayı cezalandırılamazsınız.

4.Faizlerin türünün ve döneminin açıkça belirli olması lazım.

Taahhüdü ihlal davalarında borçlular hakkında beraat kararı en çok ödeme taahhüdündeki faiz kalemlerinin belirli olmaması nedeniyle verilmektedir. Bu sebeplerle işlemiş-işleyen-işleyecek faiz kalemlerinin ayrı ayrı belirtilmiş olması gerekiyor. Ayrıca bu dönemlerde hangi oranlarda faiz işletildiğinin de ödeme taahhüdü metninden anlaşılması gerekmekte. Faiz dönemleri, faiz oranları bu şekilde açıkça gösterilmediyse veya hatalı gösterildiyse, yerleşik Yargıtay kararlarında da belirtildiği şekilde borçlu hakkında ceza verilmesi hatalı olacaktır.

5.Asıl alacak ve faizler dışındaki alacak kalemlerinin de açık ve belirlenebilir olması gerekmekte.

Ödeme taahhüdünde asıl alacak ve faizlerin bulunması yeterli değildir. Bunun yanında harçlar, posta giderleri ve vekalet ücreti de gösterilmelidir. Bunların gösterilmediği bir ödeme taahhüdünden dolayı borçlu cezalandırılamaz.

6.Tüm alacak kalemleri ile taksit tutarları ve toplam alacak miktarı uyuşmalıdır.

Tüm bu alacak kalemlerinin açık ve belirli bir şekilde ödeme taahhüdünde yer almasının yanı sıra, tüm bu alacak kalemlerinin toplamı ile ödeme taahhüdünde yazan toplam alacak miktarının birbiri ile uyuşması gerekmektedir. Keza yine taksit tarihlerinde yazan miktarların toplamının da toplam alacak miktarı ile uyuşması gerekiyor. Eğer bunlar arasında herhangi bir uyuşmazlık varsa bu halde ödeme taahhüdü geçerli olmayacak ve borçluya ceza verilemeyecektir.

SONUÇ

Hakkınızda taahhüdü ihlal suçundan dolayı dava açılmışsa; yukarıda sayılan unsurlardan herhangi birinin eksik olduğunu düşünüyorsanız, öncelikle konu hakkında uzman bir avukat ile iletişime geçmelisiniz. İrtibat numaramızdan ya da iletişim formundan bizimle iletişime geçmeniz halinde konu hakkında uzman olan avukat gerekli belge ve bilgileri sizden talep edecektir. Vekaletname çıkartılmasından sonra mahkemede savunmanız yapılacak ve taahhüdü ihlal suçundan dolayı ceza almamanız yani beraat etmeniz sağlanacaktır.

Etkin, kalıcı, pratik yasal çözümler için bizi her zaman arayabilirsiniz.